Έχω υποβάλει όλες τις απαντήσεις μου. Γιατί όμως η σελίδα του μαθήματος, εμφανίζει ότι δεν έχω συμπληρώσει κάποιες ασκήσεις?

Για να επαληθευτούν μερικές από τις ασκήσεις απαιτείται μια αξιολόγηση από άλλους συμμετέχοντες. Το σύστημα δεν θεωρεί αυτές τις απαντήσεις «ολοκληρωμένες» έως ότου εκπληρωθούν όλες οι απαιτήσεις της διαδικασίας αξιολόγησης από άλλους συμμετέχοντες. Παρόλο που η απάντησή σας έχει υποβληθεί και ολοκληρωθεί πλήρως, το σύστημα δεν έχει ακόμη ενημερωθεί με τη διαδικασία «ολοκλήρωσης». Συνήθως, μέσα σε λίγες ημέρες, το σύστημα θα το επαληθεύσει και θα ενημερωθεί η βαθμολογία στη σελίδα μαθημάτων σας.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη διαδικασία αξιολόγησης από άλλους συμμετέχοντες εδώ.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις