Πώς μπορώ να λάβω 2 μονάδες ECTS (μόνο για τη Φινλανδία);


--

(μόνο για τη Φινλανδία)

Εάν ολοκληρώσετε τον κύκλο μαθημάτων και επιθυμείτε να καταχωριστούν οι μονάδες στο μητρώο σπουδαστών του πανεπιστημίου του Ελσίνκι, πρέπει να εγγραφείτε στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο για τον κύκλο μαθημάτων μετά την ολοκλήρωσή του. Ο σύνδεσμος για το έντυπο εγγραφής διατίθεται στην καρτέλα «Το προφίλ μου». Για να καταχωριστούν οι μονάδες ECTS, όλοι οι σπουδαστές του πανεπιστημίου του Ελσίνκι πρέπει να εγγραφούν μέσω του Ανοικτού Πανεπιστημίου του πανεπιστημίου του Ελσίνκι .

Σημείωση!

  • Επισημαίνεται ότι το έντυπο εγγραφής στον κύκλο μαθημάτων είναι ανοικτό για προκαθορισμένη μόνο περίοδο.
  • Εάν εισαγάγετε εσφαλμένες πληροφορίες κατά την εγγραφή, δεν μπορούμε να καταχωρίσουμε τις μονάδες σας.
  • Μονάδες ECTS μπορούν να καταχωριστούν για άτομα που διαθέτουν φινλανδικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (=προσωπικός αριθμός ταυτότητας). Πληροφορίες σχετικά με τους φινλανδικούς αριθμούς/κωδικούς προσωπικής ταυτότητας. Οι διεθνείς σπουδαστές στο πανεπιστήμιο του Ελσίνκι μπορούν να εγγραφούν στον κύκλο μαθημάτων χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη τους για το πανεπιστήμιο του Ελσίνκι.

Οι μονάδες του κύκλου μαθημάτων θα καταχωριστούν εντός έξι εβδομάδων από την εγγραφή. Σημειώνεται ότι, λόγω του μεγάλου αριθμού σπουδαστών που παρακολουθούν τον κύκλο μαθημάτων, δεν είναι δυνατή η επίσπευση της διαδικασίας εγγραφής.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την εγγραφή στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση avoinyo-tietojenkasittelytiede@helsinki.fi. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για μονάδες στο δικό σας πανεπιστήμιο, ιδού η επίσημη περιγραφή του κύκλου μαθημάτων.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις