Πώς βαθμολογείται ο κύκλος μαθημάτων;

Δεν υπάρχει βαθμολογία, αλλά παρακολουθείται ο αριθμός των ασκήσεων που ολοκληρώνετε. Για να λάβετε το πιστοποιητικό, πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τουλάχιστον το 90 % των ασκήσεων και να έχετε απαντήσει σωστά στο 50 %.

Η ορθότητα υπολογίζεται ως ο μέσος όρος ορθών απαντήσεων επί του συνόλου των ασκήσεων που ολοκληρώθηκαν (δηλαδή κάθε άσκηση έχει την ίδια βαρύτητα). Οι απαντήσεις κειμένου υπολογίζονται ως 100 % ορθές εφόσον έχουν επιβεβαιωθεί ως έγκυρες.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις