Πόσος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον κύκλο μαθημάτων με τον δικό σας ρυθμό, ωστόσο συνιστούμε να προσπαθήσετε να τον ολοκληρώσετε σε 6 εβδομάδες (βάσει της εμπειρίας μας, η ύπαρξη προθεσμίας καθιστά πιθανότερη την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων από τους σπουδαστές).

Αναμένουμε ότι για την ολοκλήρωση κάθε μέρους του κύκλου μαθημάτων απαιτούνται περίπου 5-10 ώρες. Για ορισμένες ασκήσεις οι σπουδαστές πρέπει να αφιερώσουν πολλή σκέψη, να σχεδιάσουν σε χαρτί και να ανατρέξουν στο θεωρητικό μέρος, οπότε μπορεί να χρειαστούν έως και 45 λεπτά. Στον κύκλο μαθημάτων υπάρχουν επίσης πολλοί σύνδεσμοι και ο έλεγχός τους αυξάνει τον απαιτούμενο χρόνο.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις