Περιλαμβάνει ο κύκλος μαθημάτων προγραμματισμό ή μαθηματικά;

Όχι προγραμματισμό, αλλά απαιτούνται κάποια μαθηματικά. Δεν πρόκειται για προχωρημένα μαθηματικά και ο κύκλος μαθημάτων έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτούνται προϋπάρχουσες γνώσεις πέρα από βασικές γνώσεις μαθηματικών. Παρότι όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των ασκήσεων διατίθενται στον κύκλο μαθημάτων, ορισμένες ασκήσεις και μέρη μπορεί να είναι λίγο δύσκολα εάν δεν έχετε ασχοληθεί πρόσφατα με μαθηματικά. Σε ορισμένες ασκήσεις πρέπει επίσης να σχεδιάσετε με χαρτί και στυλό για να βρείτε την απάντηση στην ερώτηση.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις