Ολοκλήρωσα με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων, πού είναι το πιστοποιητικό μου;

Εφόσον έχουμε επεξεργαστεί και επιβεβαιώσει όλες τις απαντήσεις σας, το πιστοποιητικό σας θα είναι διαθέσιμο στο επάνω μέρος της σελίδας «Το προφίλ μου». Επισημαίνεται ότι το πιστοποιητικό διατίθεται μόνο σε ψηφιακή μορφή και στη γλώσσα στην οποία παρακολουθήσατε τον κύκλο μαθημάτων.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις