Είναι το μάθημα κατάλληλο για χρήστες προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης;

Παρά τις προσπάθειές μας κατά τη δημιουργία αυτού του μαθήματος, το μάθημα δεν είναι επί του παρόντος πλήρως προσβάσιμο σε χρήστες προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης. Σε ορισμένες ασκήσεις το μάθημα βασίζεται σε οπτικά στοιχεία όπως γραφήματα, πίνακες και εικόνες, τα οποία είναι δύσκολο να αποτυπωθούν και να επεξεργαστούν με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης. Συνεπώς, δεν πιστεύουμε ότι οι χρήστες προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης έχουν δίκαιες πιθανότητες να ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει πληθώρα ενδιαφέρουσας πληροφορίας και πολύτιμης μάθησης πλήρως προσβάσιμη στο υλικό του μαθήματος και ελπίζουμε ότι όλοι θα επωφεληθούν από αυτό!

Παραμένουμε προσηλωμένοι στη βελτίωση της προσβασιμότητας των μαθημάτων μας σε όλα τα ακροατήρια και θα θέλαμε να εργαστούμε για καλύτερες λύσεις στο μέλλον.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις