Γράφτηκα στον κύκλο μαθημάτων των 6 εβδομάδων αλλά δεν μπόρεσα να τον ολοκληρώσω εγκαίρως. Τι γίνεται τώρα;

Μην ανησυχείτε! Μπορείτε να συνεχίσετε να κάνετε τις ασκήσεις με τον δικό σας ρυθμό ακόμη και μετά την περίοδο των έξι εβδομάδων.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις