Γιατί οι απαντήσεις μου έχουν επισημανθεί ως εσφαλμένες ενώ είναι ορθές;

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες των ασκήσεων και ότι η απάντηση την οποία υποβάλλετε έχει την ανάλογη μορφή. Π.χ. εάν σας ζητηθεί να δώσετε ως απάντηση έναν ακέραιο αριθμό, η απάντησή σας θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο αυτό.

Ενίοτε προκύπτουν προβλήματα που οφείλονται κατά τα φαινόμενα στο πρόγραμμα περιήγησης. Κλείστε και ανοίξτε ξανά το πρόγραμμα περιήγησής ας. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, συνδεθείτε με διαφορετικό πρόγραμμα περιήγησης ή από διαφορετική συσκευή.

Το επίσημο σύστημα βαθμολόγησης είναι ανεξάρτητο από τις βαθμολογίες που εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Ως εκ τούτου, ακόμη κι αν αντιμετωπίζετε τέτοιου είδους προβλήματα, τα επίσημα αποτελέσματά σας δεν θα επηρεαστούν.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, στείλτε προσωπικό μήνυμα στους διαχειριστές στο Circle. Σημείωση: Μην μοιράζεστε δημοσίως στιγμιότυπα οθόνης των απαντήσεών σας, προκειμένου να μην αποκαλυφθούν οι σωστές απαντήσεις σε άλλους σπουδαστές.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις