Άλλαξα γλώσσα και έγινε επαναφορά των ασκήσεών μου. Τι πρέπει να κάνω;

Κάθε γλωσσική έκδοση αποτελεί αυτοτελή κύκλο μαθημάτων. Αν αλλάξετε τη γλώσσα, ξεκινάτε τον κύκλο μαθημάτων από την αρχή στη συγκεκριμένη γλώσσα. Αν επιστρέψετε στην αρχική σας γλώσσα, οι ασκήσεις σας θα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με πριν.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις